Medisinpodden handler om legemidler og legemiddelbruk, sykdommer og bivirkninger. Medisinpodden er først og fremst laget for pasienter og pårørende, men også for helsepersonell, studenter og alle andre som har lyst til å lære mer om legemidler og legemiddelbruk.
Programledere: Klinisk farmasøyt Hilde Frøyland & Sykehusapoteker Ragnhild Holtskog
Produsent: Hilde Frøyland

I denne podkastepisoden om hjerterytmeforstyrrelser & medikamentell behandling har vi besøk av pasient og likeperson Liv Hopen og overlege og hjertespesialist Erik Øie. Begge er tilknyttet Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. 

Vi snakker om hva hjerterytmeforstyrrelse er, hvordan det oppleves å ha det og vi kommer selvsagt inn på legemiddelbehandlingen der blant annet blodfortynnende legemidler spiller en sentral rolle. Vi snakker om virkninger og bivirkninger, hva man bør være oppmerksom på og hva som er lurt å gjøre når man har en hjerterytmeforstyrrelse. 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App