Medisinpodden handler om legemidler og legemiddelbruk, sykdommer og bivirkninger. Medisinpodden er først og fremst laget for pasienter og pårørende, men også for helsepersonell, studenter og alle andre som har lyst til å lære mer om legemidler og legemiddelbruk.
Programledere: Klinisk farmasøyt Hilde Frøyland & Sykehusapoteker Ragnhild Holtskog
Produsent: Hilde Frøyland

Disse to episodene om leddgikt (del I og del II) eller revmatoid artritt som det heter på fagspråk, handler om sykdommen leddgikt og om legemiddelbehandling av leddgikt. Vi samtaler med spesialist i revmatologi, Guro Goll og klinisk farmasøyt Eva Borka. Begge jobber på revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. 

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App