Medisinpodden handler om legemidler og legemiddelbruk, sykdommer og bivirkninger. Medisinpodden er først og fremst laget for pasienter og pårørende, men også for helsepersonell, studenter og alle andre som har lyst til å lære mer om legemidler og legemiddelbruk.
Programledere: Klinisk farmasøyt Hilde Frøyland & Sykehusapoteker Ragnhild Holtskog
Produsent: Hilde Frøyland

Denne episoden handler om depresjon og antidepressiva. Mange sliter med depressive plager og har ulike problemstillinger og spørsmål knyttet til medisinering.

Ragnhild Holtskog er i samtale med klinisk farmasøyt Hilde Frøyland om disse temaene. Hilde har over 18 års erfaring som klinisk farmasøyt i psykiatrien. 

Samtalen handler om hva en depresjon er, ulike typer depresjon, sårbarheten for utvikling av depresjon, hvordan virker antidepressiva, hvor lenge bør man bruke medisinene, hvilke bivirkninger kan man oppleve og mye mer. 

Denne episoden er en langsom samtale. Vi har valgt å bruke god tid på de enkelte temaene fordi vi vet at mange sliter med depresjon og er opptatt av antidepressiv behandling. 

هذه الحلقة عن الكورونا ولقاحات الكورونا والتطعيم. الحلقة مترجمة إلى العربية من خلالالصيدلانية لينا الشبيب. نتحدث إلى كبير أطباء مكافحة العدوى والمتخصص في الأمراضالمعدية كنوت سبرين ، مستشفى دياكونيمة في اوسلو. 

ى يدور الحديث حول فيروس كورونا ، وطرق العدوى ، واللقاحات المختلفة ، وكيفية عمل اللقاحات ، ومن يجب تطعيمه ولماذا ، والآثار الجانبية ، وهل يودي اخذ اللقاح الى الوفاة ومواضيع كثيرة اخر

Denne episoden handler om korona, koronavaksiner og vaksinering. Episoden blir oversatt til arabisk av farmasøyt Lina Alshbib. Vi samtaler med smittevernoverlege og spesialist i infeksjonsmedisin Knut Spæren, Diakonhjemmet sykehus. 

Samtalen handler om koronaviruset, smitteveier, ulike vaksiner, hvordan vaksinene virker, hvem som bør vaksinere seg og hvorfor, bivirkninger og om man kan dø av å ta vaksinen og mye, mye mer. 

Angst og angstbehandling

Sliter du med å snakke i store forsamlinger eller er du redd for at andre skal se at du er nervøs? De fleste opplever en eller annen form for angst i løpet av livet. I denne episoden samtaler vi med psykiater Reidun Koppen Barstad og psykolog Torkil Berge, begge jobber på Diakonhjemmet sykehus, om angst og angstbehandling. Både medikamentell og ikke-medikamentell. 

I denne episoden av Medisinpodden befinner vi oss i Bergen på besøk hos fastlege Thomas Mildestvedt. Vi snakker med Thomas om hvordan pasienter best kan kommunisere med fastlegen sin.

Vi samtaler om tema som hvordan forberede seg til timen hos fastlegen, hvilken informasjon kan man forvente å få fra fastlegen, både med tanke med medisiner og bivirkninger, men også med tanke med blodprøver og andre helserelaterte opplysninger.

Hvor direkte kan pasienter være og hvordan kan man forvente å bli møtt som pasient, er også blant temaer vi kommer inn på i denne episoden. 

Demens og legemidler

Går du rundt og engster deg for å bli dement fordi nære slektninger har eller hadde demens? Er du pårørende til noen som har demens? Lurer du på om legemidler mot demens virkelig virker og om de har plagsomme bivirkninger? 

I denne episoden av Medisinpodden har vi invitert professor emeritus Knut Engedal for å snakke om demens. Vi snakker om medisinering, om ulike typer demens, vanlige symptomer og om selve sykdommene. Vi snakker også om hvordan pårørende spiller en sentral rolle og hva man selv kan gjøre for å minske sjansen for at man blir dement i fremtiden. Til slutt er vi inne på spørsmålet: når kommer vidunderkuren mot demens?

I denne podkastepisoden om hjerterytmeforstyrrelser & medikamentell behandling har vi besøk av pasient og likeperson Liv Hopen og overlege og hjertespesialist Erik Øie. Begge er tilknyttet Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. 

Vi snakker om hva hjerterytmeforstyrrelse er, hvordan det oppleves å ha det og vi kommer selvsagt inn på legemiddelbehandlingen der blant annet blodfortynnende legemidler spiller en sentral rolle. Vi snakker om virkninger og bivirkninger, hva man bør være oppmerksom på og hva som er lurt å gjøre når man har en hjerterytmeforstyrrelse. 

I denne episoden av Medisinpodden som er delt i to deler (del I og del II) samtaler vi med overlege og spesialist i klinisk farmakologi, Stine Marie Havig. Vi snakker med henne om hvordan cannabis virker i kroppen, hva cannabis er, hvilke bivirkninger cannabis kan gi, hva cannabis kan hjelpe mot og litt om hva man bør tenke igjennom før man starter i bruke cannabis som medisin.

I denne episoden (del I og del II) samtaler vi med overlege og spesialist i klinisk farmakologi Stine Marie Havig om cannabis som medisin og litt generelt om cannabis. Vi snakker om hvordan cannabis virker i kroppen, om bivirkninger, bilkjøring, hva cannabis har dokumentert effekt mot og litt om hva cannabis tradisjonelt har vært  brukt som opp gjennom årene. 

I del II om leddgikt & medikamentell behandling, samtaler vi videre med spesialist i revmatologi Guro Gold og klinisk farmasøyt Eva Borka

Disse to episodene om leddgikt (del I og del II) eller revmatoid artritt som det heter på fagspråk, handler om sykdommen leddgikt og om legemiddelbehandling av leddgikt. Vi samtaler med spesialist i revmatologi, Guro Goll og klinisk farmasøyt Eva Borka. Begge jobber på revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App