Medisinpodden handler om legemidler og legemiddelbruk, sykdommer og bivirkninger. Medisinpodden er først og fremst laget for pasienter og pårørende, men også for helsepersonell, studenter og alle andre som har lyst til å lære mer om legemidler og legemiddelbruk.
Programledere: Klinisk farmasøyt Hilde Frøyland & Sykehusapoteker Ragnhild Holtskog
Produsent: Hilde Frøyland

Legemiddelmangel

Denne episoden av Medisinpodden handler om Legemiddelmangler. Dette er et økende problem vi har lest og hørt mye om den siste tiden. Vi har snakket med farmasøyt og leder ved Mangelsenteret, Anne Markestad om hvordan situasjonen er i Norge, hva årsakene til legemiddelmangel er og hva legemiddelbrukere selv kan gjøre. 

Denne podkasten handler om psykose og antipsykotika. Den er i to deler - del I og II. Vi har besøk av overlege i psykiatri, Margrethe Stensson. Vi snakker om hva psykose er, om hvordan legemidler mot psykose virker i kroppen, om bivirkninger og om hvordan det oppleves å ha en psykoselidelse og hvordan man bør forholde seg som pårørende. Dette og mye mer er tema for disse to episodene om psykose og legemidler mot psykose.

Denne podkasten handler om psykose og antipsykotika. Den er i to deler - del I og II. Vi har besøk av overlege i psykiatri, Margrethe Stensson. Vi snakker om hva psykose er, om hvordan legemidler mot psykose virker i kroppen, om bivirkninger og om hvordan det oppleves å ha en psykoselidelse og hvordan man bør forholde seg som pårørende. Dette og mye mer er tema for disse to episodene om psykose og legemidler mot psykose.

I episode 3 i Medisinpodden har vi besøk av professor i psykiatri Jørgen G. Bramness. 

Vi snakker om Vanedannende legemidler

I del II (denne delen) vil vi komme inn på tema som: å blande sammen flere vanedannende legemidler med hverandre og med alkohol, vi vil snakke om hva avhengighet er og vi vil også komme inn på eldre og bruk av vanedannende legemidler. 

I episode 3 i Medisinpodden har vi besøk av professor i psykiatri Jørgen G. Bramness.

Vi snakker med han om Vanedannende legemidler. Dette innbefatter sovemedisiner, visse smertestillende legemidler og angstdempende medisiner. 

Tema vi er innom er: virkning på hjernen, bivirkninger, bilkjøring, nedtrapping, avhengighet, eldre og bruk av vanedannende legemidler og sist, men ikke minst, snakker vi om skam. 

 

Artrose

I denne episoden av Medisinpodden har vi fått besøk av en pasient som lever med artrose og en klinisk farmasøyt som har lang erfaring med legemiddelbehandling til artrosepasienter. Begge deler av sine kunnskaper og erfaringer og kommer med mange nyttige tips og råd til artrosepasienter og pårørende. Her er det også mye å lære for helsepersonell.

Denne første episoden i Medisinpodden handler om Astma & Kols.

Vi har snakket med lungespesialist Morten Sand og klinisk farmasøyt Barbro Majed om sykdommene, hvordan medisinene virker i kroppen, bivirkninger og hvordan man bruker astma og kols medisiner. 

Medisinpodden

Welcome to Podbean.com. With Podbean, you can create professional podcasts in minutes without any programming knowledge. Our user-friendly interface allows you to upload, publish, manage and promote your podcasts with just a few clicks of your mouse. Just point, click and execute. How easy is that? Learn more at https://faq.podbean.com. Have a question ? Check out the Podbean.com support center. Happy Podcasting!

Podbean App

Play this podcast on Podbean App